Wat is de huurindexatie?

Wanneer u een woning gaat huren, moet u rekening houden met de huurindexering. Dit is de huurverhoging die verhuurders ieder jaar mogen doorvoeren. Aan deze huurindexering zitten regels verbonden. Wat de huidige huurindex is volgens het CBS en hoe deze precies wordt toegepast? Wij leggen het u graag uit.

Huurindexering: wat houdt het in?

De huurindex wordt berekend en gepubliceerd door het CBS en is gekoppeld aan de consumentenprijsindex (CPI). De CPI is een cijfer dat te maken heeft met de uitgaven van Nederlandse huishoudens. Deze uitgaven veranderen wanneer de samenstelling van de bevolking anders wordt of wanneer de koopkracht is veranderd. De CPI is de gemiddelde prijsstijging of prijsdaling in procenten.

Het toepassen van huurindexering op een woning

De verhuurder van een woning mag de huurprijs jaarlijks aanpassen wanneer dit in het huurcontract is vastgezet. Het is in dit geval belangrijk dat er staat vermeld dat de verhuurder het recht heeft om de huur ieder jaar te verhogen aan de hand van de CPI. De huurindex is het percentage waarmee de huur jaarlijks stijgt. Omdat de huurindex is gekoppeld aan de CPI wordt de huurprijs per jaar verhoogd wanneer de consumentenprijzen stijgen.

Staat er geen indexeringsclausule in het ondertekende huurcontract? Dan bent u niet verplicht om hierin mee te gaan. De verhuurder staat vervolgens in zijn recht om het huurcontract schriftelijk te beëindigen.

Huurindexering berekenen: zo doet u dat

De CPI bepaalt dus in principe hoeveel de huurprijs verhoogd mag worden door de verhuurder. U kunt zelf berekenen hoeveel dit ongeveer is. Dit kan op twee manieren, namelijk:

 • Vaste-noemermethode
  In het geval van de vaste-noemermethode pakt u de oorspronkelijke huurprijs van het eerste verhuurjaar als uitgangspunt. De CPI van het eerste verhuurjaar vergelijkt u met de CPI van het huidige jaar. Het verschil in percentage tussen deze twee wordt op de oorspronkelijke huurprijs toegepast.

  Ter illustratie:
  De CPI van 2015 was bijvoorbeeld 106,10
  De CPI van 2022 was bijvoorbeeld 115,83
  Het verschil: 115,83 / 106,10 = 1,0917 = 9,17%

  Stel, de huurprijs was in 2015 € 600,-. De nieuwe huurprijs wordt dan € 600,- x 1,0917 = € 655,02
 • Jaar-op-jaarmethode
  Met de jaar-op-jaarmethode wordt de jaarlijkse stijging van de CPI losgelaten op de jaarlijks geïndexeerde huurprijs. Met de rekentool van het CBS berekent u eenvoudig de huurindex.

Huurverhoging na woningverbetering vrijesectorwoning

Heeft uw verhuurder uw woning verbeterd? Dan mag de huurverhoging wel hoger zijn dan het maximum (4,1% in 2023). Huurverhoging door woningverbetering staat los van de jaarlijkse huurverhoging. Bent u het niet eens met de huurverhoging na woningverbetering? Neem dan contact op met de Huurcommissie.

Meer informatie over huurindexatie?

Heeft u na het lezen van deze FAQ nog vragen over huurindexering? Of heeft u als verhuurder een andere vraag? Neem dan contact met ons op.