Wat zijn de voorwaarden voor een NHG-hypotheek in 2023?

De NHG is een waarborgfonds dat als vangnet fungeert wanneer u, om welke reden dan ook, uw hypotheek niet meer kunt betalen. Of als u na de verkoop van uw woning te maken krijgt met een restschuld. Wilt u in aanmerking komen voor NHG, dan moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden voor NHG in 2023 zijn de volgende:

 • De hypotheek voor aankoop van de woning mag maximaal € 405.000.000,- Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde huizenprijs van juni, juli en augustus 2022. Dit is ook de maximale hoogte als u de hypotheek daadwerkelijk gaat afsluiten (inclusief alle bijkomende kosten).
 • Als er sprake is van energiebesparende maatregelen, zoals gevel- of dakisolatie, het plaatsen van hoog rendement beglazing of het installeren van warmtepompen, dan mag de maximale hypotheek € 429.300,- zijn. Dat is 106% van de marktwaarde. U bent verplicht die extra 6% volledig te besteden aan energiebesparende maatregelen.
 • Zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw mag de maximale koopsom of marktwaarde € 405.000,- zijn.
 • Als het bedrag in het taxatierapport € 405.000,- is, maar de koopsom is hoger dan € 405.000,-, dan is NHG alsnog mogelijk – mits er eigen geld wordt ingebracht.
 • Gaat het om een nieuwbouwwoning? Dan moet er een waarborgcertificaat zijn afgegeven door een instelling met het keurmerk van de Stichting GarantieWoning.

In 2023 zijn ook een aantal voorwaarden voor een NHG-hypotheek gewijzigd. Dat gaat om de volgende voorwaarden:

 • Vervallen hypotheekrenteaftrek in beheer: per 1 januari 2022 wordt rekening gehouden met het vervallen van de hypotheekrenteaftrek binnen 3 jaar (in plaats van binnen 10 jaar) als de betaalbaarheid van een lening in beheer wordt bepaald.
 • Behoud van leningvorm bij het vervallen van hypotheekrenteaftrek in beheer: per 1 januari 2022 is bepaald dat als gedurende de looptijd van de lening de hypotheekrenteaftrek op het aflossingsvrije deel vervalt, de bestaande aflossingsvrije lening ongewijzigd mag worden voortgezet.
 • Diverse wijzigingen betreffende het Bureau Krediet Registratie (BKR): bijvoorbeeld voor autolease, fietslease, HY codering en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
 • Desktoptaxatie combineren met kwaliteitsverbetering: per 1 januari 2022 is het mogelijk om desktoptaxatie toe te passen bij afkoop erfpacht, verbouwing, energiebesparende voorzieningen en/of het energiebespaarbudget.
 • Verduidelijking bij oversluiten: er worden diverse wijzigingen aangebracht in Norm 3, om daarmee de verschillen tussen regulier en zuiver oversluiten binnen de V&N te verduidelijken.
 • Wijzigingen wat betreft echtscheidingsdocumenten: heeft een echtscheiding langer dan 12 jaar geleden plaatsgevonden? Dan is (per 1 januari 2022) ook een recent afschrift uit de burgerlijke stand, samen met de meest recente belastingaangifte, voldoende om te bepalen of er (mogelijk) nog sprake is van alimentatieplicht.

Het complete document met daarin alle voorwaarden voor NHG voor 2023 vindt u op de website van NHG. Heeft u vragen over de voorwaarden of advies nodig in uw situatie? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur van Boumij Hypotheken.