Wat is de grens voor NHG in 2022?

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Daar zit een Waarborgfonds Eigen Woningen achter. De NHG fungeert eigenlijk als een soort vangnet als u uw hypotheek niet meer kunt betalen. Dat werkt als volgt. Normaal gesproken reserveert de bank die uw hypotheek verstrekt een bedrag op hun balans: een bedrag dat gereserveerd wordt voor wanneer u stopt met betalen. Dat bedrag, een reserve, berekenen ze door in de rente die u betaalt aan de bank. Als u aan de voorwaarden voor NHG voldoet en u kunt dus een hypotheek met NHG afsluiten, dan hoeft de bank deze reserves niet aan te houden. Die reserves worden namelijk overgenomen door het waarborgfonds van de NHG. En omdat de bank die reserves dus niet hoeft te reserveren, profiteert u van een lagere rente.

De NHG vormt ook een vangnet als u uw woning moet verkopen en uw woning blijkt minder waard te zijn dan de hypotheek die er nog opzit. Als u een hypotheek met NHG hebt afgesloten, dan kan het waarborgfonds (onder bepaalde voorwaarden) dit verschil voor u betalen. De restschuld die op uw woning zit, wordt dan kwijtgescholden.

Niet elke hypotheek kan worden afgesloten met NHG. Daar zit een bepaalde grens aan: de NHG-grens. De hoogte van de NHG-grens verandert jaarlijks en is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs die in het jaar daarvoor (in een bepaalde periode) gold. Voor 2022 staat de NHG-grens op € 355.000,-. Huizen die in 2022 een verkoopprijs tot € 355.000,- hebben en binnen die grens vallen, komen dus (als u aan alle voorwaarden voldoet!) in aanmerking voor NHG. Voldoet uw huis aan allerlei energiebesparende maatregelen of koopt u een onzuinige woning die u wilt verduurzamen? Dan is de NHG-grens € 376.300,- (in 2022).

De NHG-grens die voor 2022 geldt, is bepaald aan de hand van de gemiddelde huizenprijs die in juni, juli en augustus 2021 gold. Omdat de huizenprijzen in korte tijd alweer flink gestegen zijn (de gemiddelde transactieprijs van een woning bedroeg in het eerste kwartaal van 2022 € 428.000,-), komen tegenwoordig nog maar heel weinig woningen in aanmerking voor NHG.

Vragen over de NHG-grens voor 2022? Neem contact op met uw hypotheekadviseur.