Kan ik een hypotheek krijgen met een studieschuld?

Studieschuld en hypotheek

Ondanks dat een studieschuld niet geregistreerd staat bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) kunt u er bij het afsluiten van een hypotheek niet onderuit om uw studieschuld te melden. Een studieschuld valt namelijk onder de financiële verplichtingen, waardoor een hypotheekadviseur hiervan op de hoogte moet zijn en deze moet meenemen om de hoogte van een hypotheek te kunnen bepalen.

Om de hoogte van de studieschuld in te zien, dient u een uitdraai van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te tonen. Ook vragen de meeste geldverstrekkers om bankafschriften waarop duidelijk te zien is dat u maandelijks aflost.

Een nieuw leenstelsel vanaf 2015

Sinds 1 juli 2015 is er een nieuw leenstelsel. In dit leenstelsel telt uw studieschuld voor 0,45% mee in uw maandelijkse lastenweging. Dit percentage is lager dan bij het oude leenstelsel van voor 2015, waarbij een studieschuld voor 0,75% werd meegeteld. Sinds 2015 mag u er namelijk 35 jaar over doen om uw studieschuld terug te betalen aan DUO.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
U heeft een studieschuld van € 20.000,-. Hiervoor betaalt u 90 euro per maand terug aan DUO (0,45% van € 20.000,-). Hierdoor kunt u ongeveer € 25.000,- minder hypotheek krijgen dan wanneer u geen studieschuld zou hebben.

Nibud-normen

Om te bepalen hoeveel u maximaal voor uw hypotheek kunt lenen, zijn geldverstrekkers verplicht om gebruik te maken van de zogenoemde Nibud-normen. Deze normen zijn opgesteld door het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en bepalen het maximale percentage van uw bruto inkomen dat u mag uitgeven aan de lasten van uw hypotheek. Moet u elke maand studieschuld aflossen en daar rente over betalen? Dan houdt u logischerwijs minder geld over voor hypotheeklasten. Met als gevolg dat u minder kunt lenen.

Eerst uw studieschuld aflossen helpt

Het helpt zeker om bij het aanvragen van uw hypotheek eerst extra studieschuld af te lossen. De rente die u bij DUO betaalt over uw studieschuld is laag. Dit maakt extra aflossen misschien niet interessant, maar wel als u het volgende in uw achterhoofd houdt: wanneer een financieel adviseur uw maximale te lenen hypotheekbedrag berekent, rekent hij namelijk met het volledige bedrag dat u ooit bij DUO geleend heeft. Ook wanneer u bijna klaar bent met aflossen. Kiest u er dus voor om het laatste bedrag snel af te lossen, dan creëert u meer hypotheekruimte.

Nationale Hypotheek Garantie en studieschuld

U kunt met een studieschuld ook een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). U kunt alleen minder lenen, dan wanneer u geen studieschuld zou hebben. Met NHG geeft u de geldverstrekker de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald als u dat zelf, om wat voor reden dan ook, niet meer kunt. Heeft u uw studieschuld verzwegen en dit komt uit? Dan zal NHG u niet meer helpen.

Bespreek uw mogelijkheden

Kortom: het is bij het aanvragen van een hypotheek wel zo verstandig om een eventuele studieschuld door te geven. En een studieschuld hoeft uw droomhuis zeker niet in de weg te staan. Samen met een hypotheekadviseur van Boumij Hypotheken kijkt u naar de mogelijkheden. Met persoonlijk advies en bemiddeling kunt u namelijk vaak alsnog een passende hypotheek krijgen.